Pomáháme s udržitelností

O nás

Jsme expertní tým zabývající se vypracováváním studií LCA, vytvářením environmentálních prohlášení o produktu EPD, ověřováním EPD pro The International EPD System a vytvářením podkladů pro deklarace Product Environmental Footprint PEF a Organization Environmental Footprint OEF. Dále poskytujeme na životním cyklu založená environmentální data pro reporting standardu GRI.

Díky metodě LCA (Life Cycle Assesment neboli Posuzování životního cyklu) umíme určit environmentální dopady produktů, výrobků, služeb a organizací. Dále se tato metoda používá pro výpočet uhlíkové stopy či pro zpracování Environmentálních deklarací o produktu dle ČSN EN ISO 14025. Výsledky studie LCA mohou sloužit i pro snižování environmentálních dopadů podniků, pro komunikaci se zákazníkem, pro zvýšení konkurenceschopnosti či pro vývoj a výzkum. Dokážeme tak minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a zvolit správné kroky k lepší budoucnosti.

„Udržitelnost – od slov k činům!“

Metoda LCA

Přínosem analytické metody LCA je její schopnost transformovat souborná data (často rozsáhlá) o množství jednotlivých emisí a energetických či palivových požadavků do přehledné sady environmentálních indikátorů či do ekologické stopy.Osobní přístup

Naše studie jsou vždy založeny na site-specific datech. Používáme vlastní datové vstupy pro výrobu elektrické energie, nakládání s odpady (skládkování i energetické využívání odpadů) a čištění odpadních vod v ČR. Zahraniční databázové vstupy používáme pouze v opodstatněných případech.

Odborný tým

Náš tým je složen z odborníků mnoha oborů, kteří mají zkušenosti jak z působení v akademické sféře, tak z odborníků, kteří mají dlouhodobé zkušenosti z působení v podnikatelské sféře. Tím, že máme zkušenosti nejen s projekty našich stávajících klientů, ale také s řešením národních i mezinárodních výzkumných a vývojových projektů, můžeme nabídnout v oblasti LCA a udržitelnosti adekvátní znalosti, schopnosti a zkušenosti i pro ty nejnáročnější projekty.

Zajištění kvality

Naše společnost má certifikován systém managementu podle ČSN EN ISO 9001:2016 pro oblast Zpracování a dodávání studií v oblasti udržitelnosti, LCA, environmentálních dopadů včetně uhlíkové stopy a související konzultační činnost.

Vypracování studie LCA produktu/služby/technologie/organizace a určení všech jeho environmentálních indikátorů v souladu s ČSN EN ISO 14040 a 14044.

Výpočet vodní stopy výrobku, procesu nebo organizace dle ČSN EN ISO 14046.

Výpočet uhlíkové stopy produktu dle ČSN ISO 14067 a uhlíkové stopy organizace dle ČSN ISO 14064. Vypracování Scope 1, Scope 2 a Scope 3 GHG Reportu v souladu s IPPC AR5.

Vypracování Environmentálního prohlášení o produktu (EPD) a prohlášení EPD Climate declaration dle požadavků The International EPD® System či dle ČSN EN 15804.

Vypracování dokumentace Product Environmental Footprint (PEF) a Organisation Environmental Footprint (OEF) dle požadavků dokumentů Evropské Komise (PEFCR Guidance a OEFCR Guidance).

Verifikace již vypracovaných LCA a EPD dle požadavků The International EPD® System a dle ČSN EN ISO 14040 a již vypracovaných PEF a OEF studií dle požadavků dokumentů Evropské Komise PEFCR Guidance a OEFCR Guidance.

Hodnocení udržitelnosti a environmentálních přínosů projektu na základě studie LCA a požadavků ISO 14045.

Here we are

LCA Studio s.r.o

Šárecká 1962/5, 160 00 Praha 6, IČO: 10774424

Spisová značka C 348217 vedená u Městského soudu v Praze.

Looking for?

Write here vladimir.koci@lcastudio.cz or call +420 608 055 972

Follow us

Náš tým

prof. Ing. Vladimír Kočí, PhD
CEO, kontakt s klienty LCA, EPD uhlíková stopa, praxe od 2004
vladimir.koci@lcastudio.cz
GSM: +420 608 055 972

Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, PhD
Chief LCA and ESG expert, kontakt s klienty LCA, ESG, reporting
tatiana.trecakova@lcastudio.cz

Ing. Petra Kšenžighová
LCA expert, project manager
petra.ksenzighova@lcastudio.cz

Ing. Hana Brunhoferová, Ph.D.
LCA expert, project manager,
Specialistka na chemické technologie, vodní hospodářství
Hana.Brunhoferova@lcastudio.cz

Matej Plesník, DiS.
Zastoupení pro Slovensko
Matej.Plesnik@lcastudio.cz
GSM: +421 907 136 851

Ing. Eliška Purkarová, PhD
LCA expertka na výrobní podniky a odpadové hospodářství
eliska.purkarova@lcastudio.cz

Ing. Kamila Sirotná
LCA expertka na plastové výrobky, metalurgii a osvětlovací systémy
kamila.sirotna@lcastudio.cz

Ing. Aleš Paulu
LCA expert na vodní hospodářství, chemické provozy a pivovarnictví
ales.paulu@lcastudio.cz

MgA. Jan Kulhánek
Ecodesign, obaly, Envisketch
jan.kulhanek@lcastudio.cz

Ing. Monika Vitvarová
LCA expertka na energetiku
monika.vitvarova@lcastudio.cz

bc. Martina Hájková
LCA expertka na vodní hospodářství, recyklace elektrozařízení, MFA
martina.hajkova@lcastudio.cz

RNDr. Markéta Šerešová, PhD
marketa.seresova@lcastudio.cz