• Čeština
  • English
Expertní team zabývající se vypracováváním studií LCA

Uhlíková stopa – Carbon footprint – GHG report

Výpočet uhlíkové stopy vašeho produktu, výrobku, služby či organizace je založen na studii LCA, jejíž výstupy jsou zaměřeny především na bilanci skleníkových plynů.

Výpočet uhlíkové stopy produktu dle ČSN ISO 14067.

Výpočet uhlíkové stopy organizace dle ČSN ISO 14064.

Vypracování Scope 1, Scope 2 a Scope 3 GHG Reportu v souladu s IPPC AR5.

Sledování skutečného snižování emisí GHG a/nebo zvýšení účinnosti přijatých opatření pro odstraňování GHG v rámci organizace a celého hodnotového řetězce dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Vodní stopa – Water footprint

Výpočet vodní stopy je založen na studii LCA, která se zaměřuje na kvantifikaci potenciálních environmentálních dopadů týkajících se vody.

Výpočet vodní stopy výrobku, procesu nebo organizace dle ČSN EN ISO 14046.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.