• Čeština
  • English
Expertní team zabývající se vypracováváním studií LCA

Reference

SPOLCHEMIE, a.s. EPDLCA základní chemické výroby spolchemie
TECHO, a.s. EPD a LCA kancelářského nábytku techo
Heluz, a.s. EPD a LCA pálených cihel heluz
Holcim, a.s. EPD a LCA portlandských cementůdorosolů holcim
NWR, Plc LCA produkce uhlí a koksu pro report GRI; OKD, a.s. a OKK, a.s. nwr
Fatra, a.s. EPD a LCA podlahových krytin (homogenousheterogenous) a izolačních fólií (homogenousheterogenous) fatra
Dekonta, a.s. LCA kořenových čistíren odpadních vodt dekonta
SKANSKA, a.s. LCA a EPD lehkých obvodových plášťů budov skanska-web
Veolia OZE, a.s. LCA čištění odpadních vod veolia
PVK, a.s. LCA kalového hospodářství ČOV  
SIPRAL spol. s r.o. LCA lehkých obvodových plášťů sipral
ČEZ Energetické produkty, spol. s.r.o LCA spoluspalování biomasy  cezep
VÚPS, s.r.o Spolupáce na certifikaci EPD  
EZÚ, s.p. Spolupráce na certifikaci EPD  
ČIA, o.p.s Expertní posuzování  
ETC Consulting group spol. s r.o. Výzkumné projekty  
Koncern design studio, s.r.o Ekodesign  
SPFgroup, v.o.s Expertní spolupráce  

Související dokumenty

UNEP – supports LCA by Life Cycle Initiative: Life Cycle Approaches.

Related ISO guidelines:

ISO 14040 and ISO 14044: Life Cycle Assessment

LCA studies are needed for following ISO guidelines:

ISO 14025 Environmental product declaration, ecolabeling type III.

ISO 14067 Carbon Footprint

ISO 14045 Ecoinovations

ISO 21930 Sustainability in building construction – Environmental declaration of building products

EN 15804:2011 Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products

EN 15643 Sustainability of construction works – Assessment of buildings

EN 15942 Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Communication formats: business to business

EN 15978 (Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method.

CSR

kominy2

Copyright © 2015. All Rights Reserved.