• Čeština
  • English
Expertní team zabývající se vypracováváním studií LCA

Reference​​

SIA VIZULO EPD a LCA LED svítidel
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Studie ke snižování environmentálních dopadů organizace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR založená na principu posuzování životního cyklu
Jihomoravský kraj Studie LCA provozu krajského úřadu Jihomoravského kraje
Maxion Wheels, s.r.o. LCA studie a určení uhlíkové stopy produkce litých kol
Asahi beer, a.s. LCA, uhlíková stopa a udržitelnost balení nápojů
Plzeňský Prazdroj, a.s. LCA a udržitelnost balení nápojů
Mondi Štětí, a.s. LCA a uhlíková stopa produkce papíru
Válcovny trub Chomutov, a.s. EPD a LCA produkce konstrukčních trub
Greiner packaging, a.s. Ekodesign a hodnocení životního cyklu obalů na potraviny
JSP International, s.r.o. Uhlíková stopa, LCA a EPD produkce expandovaného polypropylénu
PFNonwovens, a.s. Určení uhlíkové stopy organizace – GHG report dle Scope 1, Scope 2 a Scope 3
Rohlík.cz LCA hodnocení balicích systémů pro eshop
dm drogerie markt, s.r.o. LCA hodnocení balení zásilek eshopu
Spolek pro chemickou a hutní výrobu EPDLCA základní chemické výroby spolchemie
ahrend, a.s. EPD a LCA kancelářského nábytku TECHO
Heluz, a.s. EPD a LCA pálených cihel heluz
Holcim, a.s. EPD a LCA portlandských cementůdorosolů holcim
NWR, Plc LCA produkce uhlí a koksu pro report GRI; OKD, a.s. a OKK, a.s. nwr
Fatra, a.s. EPD a LCA podlahových krytin (homogenousheterogenous) a izolačních fólií (homogenousheterogenous) fatra
Dekonta, a.s. LCA kořenových čistíren odpadních vod dekonta
SKANSKA, a.s. LCA a EPD lehkých obvodových plášťů budov skanska-web
Veolia OZE, a.s. LCA čištění odpadních vod veolia
PVK, a.s. LCA kalového hospodářství ČOV
SIPRAL spol. s r.o. LCA lehkých obvodových plášťů sipral
ČEZ Energetické produkty, spol. s.r.o LCA spoluspalování biomasy  cezep
Koncern design studio, s.r.o Ekodesign

Související dokumenty

UNEP – supports LCA by Life Cycle Initiative: Life Cycle Approaches.

Související ISO normy:

ISO 14040 and ISO 14044: Life Cycle Assessment

Studie LCA jsou potřebné pro tyto ISO normy:

ISO 14025 Environmental product declaration, ecolabeling type III

ISO 14064 Greenhouse gases

ISO 14067 Carbon Footprint of products

ISO 14046 Water footprint

ISO 14045 Eco-efficiency assessment of product systems

ISO 21930 Sustainability in building construction – Environmental declaration of building products

EN 15804:2011 Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products

EN 15643 Sustainability of construction works – Assessment of buildings

EN 15942 Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Communication formats: business to business

EN 15978 (Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.