• Čeština
  • English
Expertní team zabývající se vypracováváním studií LCA

Udržitelnost obalů

Každý materiál, který je nutné pro výrobu obalu produkovat, znamená z pohledu celého jeho životního cyklu větší či menší dopady na životní prostředí. I dnes často propagovaný papír má ve svém životopisu určitou energetickou náročnost během výroby či produkci emisí ve fázi konečného odstranění, a to ať již papír skončí na skládce či je energeticky využit v zařízení pro energetické využití odpadů. Bez obalů se dnes neobejdeme.

Jak tedy alespoň poznat, který obal je ekologičtější?

Pomocí metody LCA jsme schopni určit environmentální parametry obalů z různých materiálů i obalů s různými scénáři jejich výroby, dopravy, recyklace či konečného odstranění.

Udržitelnost obalů se zaměřuje na návrh řešení s ohledem na minimalizaci jejich environmentálních dopadů.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.