• Čeština
  • English
Expertní team zabývající se vypracováváním studií LCA

Reporting udržitelného rozvoje

Mnoho velkých společností má již povinnost reportovat i ukazatele týkající se životního prostředí. Nicméně stále větší počet i menších společností přistupuje k dobrovolnému reportování informací týkajících se životního prostředí a udržitelnosti. Dobrovolné rámce pro reporting udržitelného rozvoje obvykle pokrývají širší spektrum ESG parametrů než vyžadují předpisy, což přináší vyšší úroveň transparentnosti a významnosti.

Existuje několik rámců pro reporting udržitelného rozvoje nebo parametrů týkajících se životního prostředí. Nejznámější nebo v současné době nejvíce používány jsou:

GRI 

Global Reporting Initiative standardy reportů obsahují celou řadu environmentálních charakteristik organizací. Značná část, až dvě třetiny, z těchto vyžadovaných dat je založena na studiích LCA.

NFRD

Non-financial Reporting Directive  je směrnicí Evropské Komise (2014/95/EU) k oblasti vykazování nefinančních informací, která ukládá povinnost pro společnosti s více než 500 zaměstnanci. Jednou z oblastí vykazování jsou i informace týkající se změny klimatu, které by měly být vypočítány v souladu s metodikou GHG Protocol nebo v souladu s normou ISO 14064-1:2018 a případně v souladu s doporučením Komise 179/2013 o společných metodách pro měření výkonnosti z hlediska snižování emisí skleníkových plynů pomocí přístupu založeného na životním cyklu (environmentální stopa organizace a environmentální stopa výrobku).

GHG Protokol

GHG Protokol je mezinárodním standardem pro reportování emisí skleníkových plynů v rozsahu Scope 1 (přímé emise), Scope 2 (nepřímé emise z energetiky) a Scope 3 (nepřímé emise z životního cyklu organizace a jejích produktů) dle metodiky World Business Council for Sustainable Development a World Resource Institute.

Související ISO

ISO 14040 and ISO 14044: Life Cycle Assessment

ISO 14025 Environmental product declaration

Copyright © 2015. All Rights Reserved.