• Čeština
  • English
Expertní team zabývající se vypracováváním studií LCA

Environmentální prohlášení o produktu – EPD

Environmentální deklarace o produktu dle ČSN EN ISO 14025:2006 je ekoznačení III. typu výrobků i služeb. Je to nejpodrobnější systém ekoznačení s nejvyšší dostupnou mírou informace. Systém EPD je celosvětově platný a začíná být vyžadován odběrateli při objednávkách výrobků u svých dodavatelů.

Ověřování EPD

Pro The International EPD System LCAstudio poskytuje služby nezávislého ověřovatele.

Jak se postupuje při získávání EPD pro vaše produkty

  • Nejprve se zpracuje LCA studii vašeho produktu (výrobku či služby).
  • Na základě této LCA studie je vypracován EPD dokument, který pak bude předložen certifikačnímu orgánu k certifikaci.
  • Certifikovaný dokument EPD bude předán na Českou informační agenturu životního prostředí CENIA a následně postoupen do mezinárodní centrály EPD.
  • Více informací o EPD lze získat na portáluwww.environdec.com.

Ukázky EPD

Příklady zpracované EPD prohlášení, která je již mezinárodně uznaná:

Epichlorohydrin – Spolchemie, a.s.

Epoxidové pryskyřice – Spolchemie, a.s.

Sandwich panely Kingspan

Pálená cihla Heluz

Homogenní a heterogenní podlahové krytiny a homogenní aheterogenní izolační fólie Fatra, a.s. Napajedla.

Portlandské cementy a pojiva na bázi cementu vyráběná v cementárne v Prachovicích, Holcim, a.s.

 

Environmentální stopa produktu a organizace

PEF a OEF jsou metody, doporučené Evropskou unií na hodnocení environmentálních dopadů produktů (zboží nebo služeb) a organizací, založené na posuzování životního cyklu (LCA).

Metodika těchto hodnocení je k dispozici na stránkách Evropské komise: PEF (Product Environmental Footprint) a OEF (Organisational Environmental Footprint).

Pro určení PEF a OEF je vždy nutná studie LCA daného produktu či organizace. Jednotná metodika určování environmentálních dopadů produktů a organizací má za cíl jejich objektivní porovnávání a poskytnutí veřejnosti informace o daném produktu či organizaci.

Zpracování PEF a OEF vaší organizace dle požadavků Evropské komise pro jednotlivé PEFCR (Product environmental footprint category rules) nebo OEFSR (Organisation environmental footprint sector rules).

Ověřování PEF a OEF

LCA studio poskytuje služby nezávislého expertního ověřovatele pro vypracované PEF a OEF dle požadavků dokumentů Evropské Komise PEFCR Guidance a OEFCR Guidance.

Stránky Evropské komise k OEF a PEF

Související ISO

ISO 14040 and ISO 14044: Life Cycle Assessment

ISO 14025 Environmental product declaration

Copyright © 2015. All Rights Reserved.